Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2017

Ingaande op Witte Donderdag 13 april tot de Terts van Paasmaandag 17 april, zijn de gebedstijden aangepast. U klikt hier voor het overzicht. U bent van harte welkom!


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 02 april 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Paus Benedictus herhaalde vaak dat Aan het begin van het christenzijn, niet een ethische beslissing staat of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met (…) een Persoon. (Deus Caritas Est), de Persoon van Jezus Christus, het mensgeworden Woord. Nu wij ons voorbereiden op Pasen, is het goed om voor onszelf, in de stilte van ons hart, de vraag te stellen: “Wie is Jezus voor mij?” en omgekeerd: “Wie ben ik voor Jezus?”... Meer


Vriendenbrief Pasen 2017 - 01 april 2017

Dierbare Oblaten en Vrienden, Elke Vriendenbrief roept wel reacties op. Dat is een bemoediging voor me. Zo was er iemand die mij na de brief van december 2016 schreef, dat hij graag wat meer zou lezen over de gewone dingen in de abdij, over onze bezigheden, onze ontspanning.... Meer


Website pagina's Vrienden van de Abdij beschikbaar - 28 maart 2017

Per vandaag zijn de pagina's van de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg beschikbaar. U vindt de informatie van en over de Vrienden onder het thema Geroepen (klik hier).


Preek 4e Zondag in de Vastentijd - 26 maart 2017

Dierbaren, Jezus. Jezus gaat. Jezus gaat voorbij. Maar Jezus gaat niet achteloos voorbij. Jezus ziet. Hij ziet iemand die niet ziet. Hij die van alle eeuwigheid alles ziet, ziet iemand die zelfs in de korte spanne van zijn tijdelijk bestaan nooit iets heeft gezien. Maar Jezus ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart (1 Sam 16,7)... Meer


Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 18 maart 2017

Ingaande op Witte Donderdag 13 april tot de Terts van Paasmaandag 17 april, zijn de gebedstijden aangepast. U klikt hier voor het overzicht. U bent van harte welkom!


Derde tafelgesprek op Zondag 19 maart - 16 maart 2016

Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken, die afgelopen jaren werden gehouden, is er komende Zondag weer een gelegenheid voor geïnteresseerden om verder te praten. De gesprekken vinden plaats op Zondag Laetare 19 maart 2016, na de Hoogmis tussen 11:15 en 12:00 uur. U bent van harte welkom!


Afwijkende getijden donderdag 30 maart - 13 maart 2017

In verband met Leatare/Halfvasten op Zondag 26 maart, zijn er op donderdag 30 maart aangepaste tijden:
De Noon om 13:30 uur ipv 14:00 en de Vespers om 18:00 uur ipv 17:00 uur.


Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 12 maart 2017

Veelgeliefden, op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd horen we over de gedaanteverandering van de Heer. Dat moet een schitterend schouwspel zijn geweest voor de drie getuigen, de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes.... Meer


Vastenboodschap mgr. Wiertz, bisschop van Roermond - 5 maart 2017

Broeders en zusters, De uitvinding van sociale media heeft een heel nieuwe betekenis gegeven aan het woord ‘delen’. Berichten, foto’s en filmpjes kunnen via internet met anderen ‘gedeeld’ worden. Op die manier kan een steeds groter wordende groep mensen kennis nemen van het bericht. We zouden kunnen zeggen dat ‘delen’ het nieuwe ‘vermenigvuldigen’ is geworden. Hoe vaker een bericht gedeeld wordt, hoe meer mensen het kunnen zien en lezen.... Meer


Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 26 februari a.s. - 20 februari 2017

Komende Zondag 26 februari is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 20 februari 2017

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 28 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vasten zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Preek 7e Zondag door het Jaar - 19 februari 2017

Dierbaren, Alles is van u (1 Kor 3,21-22). Misschien is uw eerste reactie: da’s heel mooi! Om u meteen daarop te realiseren: maar dat kan niet! Dat is te mooi om waar te zijn… Toch is het Gods Woord, en dus móét het waar zijn. En het ìs ook waar, alleen anders dan wij het op het eerste gehoor misschien hadden opgevat. Het misverstand komt voort uit ... Meer


Preek 5e Zondag door het Jaar - 5 februari 2017

Veelgeliefden, Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht der wereld (Jo. 8,12). Maar vandaag zegt Hij tegen zijn leerlingen, tegen ons: Gij zijt het licht der wereld.
Gij zijt het licht der wereld. Het beeld van het licht ontmoeten we zowel in het oude als het nieuwe testament regelmatig. ... Meer


Afwijkende getijden - 30 januari 2017

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:

 • Op dinsdag 31 januari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
 • Op donderdag Opdracht van de Heer in de tempel - Maria lichtmis, 2 februari is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur

 • Uitbreiding website - 24 januari 2017

  Onder het thema Geroepen zijn een aantal nieuwe pagina's verschenen. Naar verwachting volgen binnenkort ook de informatiepagina's over de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg.


  Preek 3e Zondag door het Jaar - 22 januari 2017

  Dierbaren, Komt, volgt Mij (Mt 4,19). Die woorden hebben het leven van Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes totaal veranderd. Hun hart was er ten diepste door geraakt, en zij wisten: dit is het. Terstond lieten zij alles in de steek, en volgden Jezus. Jezus, die later zelf zou getuigen: Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten (Joh 8,12). ... Meer


  Preek Feest Doop des Heren - 8 januari 2017

  Veelgeliefden, God zelf heeft zich geopenbaard. Bij de Doop des Heren heeft de Drie-eenheid zich voor het eerst als Drie-Een gemanifesteerd: in de stem van de Vader, de afdaling van de Zoon en de nederdaling van de Geest.... Meer


  Vriendenbrief Kerst 2016 - 16 december 2016

  Dierbare Oblaten en Vrienden, Deze laatste maand van het jaar geeft ons veel reden tot dankbaarheid. Heel belangrijk voor ons als gelovigen natuurlijk, doordat wij het geheim van Jezus’ Menswording gaan vieren, een Godsgeschenk in de meest letterlijke zin... Meer