Adventsboodschap mgr.Frans Wiertz - 10 december 2017

Mgr. Frans Wiertz, emeritus bisschop van Roermond richt zich nog eenmaal tot ons met een Adventsboodschap, die in het teken staat van zijn terugtreding als bisschop op zijn 75e verjaardag op 2 december 2017. Hier vindt u de tekst.


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis 2017 - 4 december 2017

U bent natuurlijk van harte welkom bij onze vieringen van Kerstmis. Er zijn vanaf 24 december na de Vespers tot aan de terts en H.Mis op 26 december enkele aanpassingen in het rooster van de getijden. Het overzicht van alle gebedstijden tijdens deze dagen vindt u hier.

Graag uw aandacht voor het feit dat vanaf 20:30 -aanvang van de Metten- tot kort voor de aanvang van de Nachtmis om 23:00 uur, de deuren van de kerk gesloten zijn. Dit om te voorkomen dat de Metten aan het einde verstoord worden door in- en uitlopende bezoekers. Wij hopen op uw begrip hiervoor! De ontvangsthal en de crypte zijn wel beschikbaar.


Preek 1e Zondag in de Advent - 3 december 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Vandaag beginnen wij samen de Advent, de voorbereidingstijd op het Hoogfeest van Kerstmis. Een tijd van hoopvol en vreugdevol verlangen, een tijd waarin wij, zoals Sint-Paulus het zegt in de Tweede Lezing, vol verwachting uitzien naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus ... Meer

Afwijkende getijden donderdag a.s. en de Advent - 27 november 2017

Tot aan Kerstmis gelden er op donderdag aangepaste gebedstijden, namelijk dat de Noon en Vespers op de donderdag zoals op de andere weekdagen zijn: respectievelijk 14:00 en 17:00 uur .


Preek Feest Christus Koning- 26 november 2017

Dierbaren, Wanneer de Mensenzoon komt (Mt 25,31), zo begint Jezus in het evangelie van vandaag. Hij laat daar zijn leerlingen zien, dat Hij Koning is. Maar ‘koning’ is een beladen begrip, niet alleen voor ons, maar ook al voor de mensen in Jezus’ tijd. ... Meer

Voordracht V. Abt bij uitreiking Martin Buber Plaquette - 23 november 2017

Op 17 november 2017 vond in de abdij van Rolduc de uitreiking van de Martin Buber Plaquette 2017 plaats, tijdens het Euriade-Youth in Dialogue evenement. Vader Abt Adriaan Lenglet was één van de drie laudatoren die de ontvanger, pater Shay Cullen SSC, toesprak. Pater Shay Cullen SSC ontving deze prijs vanwege zijn jarenlange strijd voor de waardigheid van kinderen, meisjes en vrouwen op de Filippijnen. De (engelse) tekst van de toespraak vindt u hier.

Preek 32e Zondag door het Jaar - 12 november 2017

Veelgeliefden, de leerlingen en het volk raakten gefascineerd door Jezus' gelijkenissen en de evangelisten hebben ze dan ook ijverig opgeschreven. Het waren pakkende verhaaltjes uit het dagelijks leven, voor iedereen herkenbaar, ook al was de diepgang niet altijd duidelijk en moest Jezus ze uitleggen: Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen (Mt. 13, 11−15)... Meer

Preek 30e Zondag door het Jaar - 29 oktober 2017

Dierbare Broeders en Zusters, God is liefde (1Joh 4,8.16). Geloven in God betekent geloven in de liefde (cf 1Joh 4,16). Geloven in de liefde die Hij heeft gedeeld met heel de schepping en in het bijzonder met de mens, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen1,27) en dus naar Zijn liefde; geschapen om te beminnen en bemind te worden... Meer

Afwijkende getijden a.s. donderdag - 24 oktober 2017

Op a.s. donderdag 26 oktober worden de Sext en Noon privé gezongen en zijn dus niet bij te wonen


Preek 29e Zondag door het Jaar - 22 oktober 2017

Dierbaren, Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet (Mt 22,17)? Een heet hangijzer, waarover de meningen steeds weer verdeeld zijn. Een kwestie ook, waarbij haast iedereen direct betrokken is: je voelt het in je eigen portemonnee... Meer

Preek 26e Zondag door het Jaar - 1 oktober 2017

Veelgeliefden, Een man had twee zonen. Als we er op letten, is er in de Schrift erg vaak sprake van twee zonen. Het meest bekende voorbeeld is de parabel van de verloren zoon. Net als in de vergelijking van vandaag gaat het daar om een oudste zoon die gehoorzaam aan zijn vader lijkt, maar ten diepste van die vader vervreemd is ... Meer

Preek 25e Zondag door het Jaar - 10 september 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn: zo drukt de heilige apostel Paulus in de tweede lezing zijn diepste verlangen uit, zijn diepste roeping. Samen met Christus zijn: dat is ook de roeping van elke christen en van de monniken in het bijzonder.... Meer

Preek 23e Zondag door het Jaar - 10 september 2017

Dierbaren, Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde (Rom 13,8). Een prachtige aansporing van Paulus. Maar daar zit soms meer aan vast, dan wij op het eerste gezicht spontaan zouden denken. Liefde, echte liefde, christelijke liefde, is méér dan aardig zijn voor elkaar, is iets anders dan alles maar goed vinden. ... Meer

Voordracht V. Abt op de Vriendendag - 9 september 2017

Onder de titel De betekenis van Tradities in vloeibare tijden heeft V. Abt een korte inleiding gegeven op de tafelgesprekken die vervolgens werden gehouden. Dit alles in het kader van de jaarlijkse Vriendendag, afgelopen zaterdag in de abdij... Meer

Preek 22e Zondag door het Jaar - 3 september 2017

Veelgeliefden, de woorden van Jeremia uit de eerste lezing komen ons bekend voor. De profeet heeft zich tot het uiterste ingespannen om zijn geloofsgenoten het woord Gods te brengen, maar -zo zegt hij- de hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad... Meer

Preek 21e Zondag door het Jaar - 27 augustus 2017

Veelgeliefden, Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Deze woorden van Jezus aan Petrus klinken ons zo vertrouwd in de oren. Toch moeten we ons allereerst verbazen over zo'n ontzagwekkende uitspraak.... Meer

Preek 20e Zondag door het Jaar - 13 augustus 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Indien men de mens, Jood of heiden, gelovig of ongelovig, zou moeten symboliseren met een dier, welk dier zou dat dan zijn? Een slang of een wolf is wellicht een beetje te vergaand in de negatieve zin; de mens vergelijken met schaapjes of lammeren, is dan wellicht weer te ver gaan in de positieve zin... Meer


Vriendenbrief Zomer 2017 - 14 augustus 2017

Dierbare Oblaten en Vrienden, Misschien waren sommigen onder U wel verbaasd om juist gedurende de veertigdaagse vasten een vriendenbrief te ontvangen die voor een groot deel aan “maaltijden” gewijd was. Al lezende bent U, hoop ik, een beetje gerustgesteld... Meer


Preek 19e Zondag door het Jaar - 13 augustus 2017

Dierbaren, Elia en Petrus. Twee ontmoetingen met de Heer. Beide uitermate boeiend, met opmerkelijke overeenkomsten, maar ook met heel duidelijke verschillen. Laat ons daar eens even bij stilstaan. ... Meer


Afwijkende getijden a.s. donderdag - 13 augustus 2017

Op a.s. donderdag 17 augustus zijn er aangepaste gebedstijden:
• De Terts en Hoogmis is om 8.00 uur in de abdijkerk
• In de Crypte is er om 9:30 uur een gelezen Mis
• De Vespers om ca. 18:30
• De Sext en Noon worden deze dag privé gezongen en zijn dus niet bij te wonen


Preek Feest Gedaanteverandering van de Heer - 6 augustus 2017

Veelgeliefden, Heer het is goed dat we hier zijn. Laat ons drie tenten bouwen. Met deze woorden vertolkt sint Petrus zijn gevoelens tijdens de gedaanteverandering op de berg Tabor, een overweldigende ervaring van Gods aanwezigheid. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op voor de ontmoeting... Meer


Preek 17e Zondag door het Jaar - 4 augustus 2017

Veelgeliefden, In het Evangelie horen we Jezus vandaag vier verschillende parabels vertellen over het Rijk der hemelen. Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels... Meer


Preek 15e Zondag door het Jaar - 9 juli 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Onze wereld is haar betovering verloren. De technische vooruitgang en de wetenschappelijke ontdekkingen hebben de indruk gewekt dat de mens heer en meester is van de natuur. Hij is in staat haar structuren te doorgronden en door te dringen tot haar wezen Meer


Preek 14e Zondag door het Jaar - 9 juli 2017

Dierbaren, Het evangelie van vandaag, ofschoon niet erg lang, is zó rijk van inhoud, dat ik er wat tijd voor nodig had eer ik wist, waarover ik nu zou gaan spreken. Maar tenslotte viel mijn oog op één woordje, een heel klein woordje maar: Komt (Mt 11,28). Je leest er zo gauw overheen, maar dat is jammer, want het is zo belangrijk! Meer


Preek 12e Zondag door het Jaar - 25 juni 2017

Veelgeliefden, tot drie keer toe horen we vandaag in het evangelie: weest niet bang, weest niet bevreesd. We komen deze aansporing heel regelmatig tegen in de heilige schrift. Het begint al bij Maria die van de engel te horen kreeg: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. (Lk. 1,20).... Meer


Verkeershinder Rijksweg op 25 juni - 23 juni 2017

Komende zondag is er ivm een demonstratie verkeershinder te verwachten op de N278, de Rijksweg Maastricht - Vaals. Kijkt u voor meer informatie op website van de gemeente Vaals.


Afwijkende getijden - 23 juni 2017

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 17 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
• Op Hoogfeest van Petrus en Paulus, donderdag 29 juni is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur


Engelse versie website beschikbaar • English version available- 12 juni 2017

Vanaf vandaag is er ook een engelse versie beschikbaar van de website • An english version of the website is available : klik hier / click here.


Preek Heilige Drieeenheid - 11 juni 2017

Gedurende het liturgische jaar viert de Kerk de verschillende mysteries van onze Heer Jezus Christus: van Zijn Menswording tot Zijn Dood, Verrijzenis en Hemelvaart. De Kerk viert tevens de verschillende mysteries van Zijn Moeder, de Heilige Maagd Maria, en gedenkt ook de heiligen, die Christus zijn nagevolgd. Maar het Feest van vandaag is een beetje een uitzondering, het Feest van vandaag heeft een geheel eigen karakter..... Meer


Afwijkende getijden - 11 juni 2017

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 13 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
• Op Sacramentsdag, donderdag 15 juni is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur


Conferenties over de H.Geest op Radio Maria - 30 mei 2017

Op 31 mei, 1 en 2 juni worden door radio Maria drie toespraken van pater Prior over de Heilige Geest uitgezonden als een Pinksterretraite. Elke dag om 13.15 uur zijn deze te beluisteren en er is een herhaling om 20.30 uur. De drie toespraken zijn ook nadien te beluisteren op de site www.radiomaria.nl onder het kopje Uitzending gemist. Leest u liever dan vindt u de teksten hier.


Preek 7e Zondag in de Paastijd - 28 mei 2017

Veelgeliefden, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Het woord ‘verheerlijken’ is een van de voorkeurswoorden van de evangelist Johannes. Het is daarom vruchtbaar om eens op een vrije zondagmiddag het Johannes’ evangelie te lezen en speciaal te letten op de woorden ‘verheerlijken’, ‘heerlijkheid’ en ‘glorie’.... Meer


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 21 mei 2017

Veelgeliefden, Jezus kondigt op het Laatste Avondmaal bij zijn naderde vertrek een nieuwe manier aan waarop Hij aanwezig blijft en wij Hem kunnen zien: Gij echter zult Mij zien want Ik leef. Want de Vader zal u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Jo 14, 19.16.17)... Meer


Open Kloosterdag 2017 - 15 mei 2017

In het kader van de Open Kloosterdagen 2017, is de abdij Sint Benedictusberg op Zondag 11 juni 2017 te bezoeken.

Van 14:00 uur tot 17:00 uur zal in de ontvangstkamer een doorlopende powerpoint- en videopresentatie zijn over de abdij en het leven in het klooster. Per ongeveer 30 minuten dat een voorstelling duurt, is er plaats voor 20 à 25 personen in deze ruimte. Om 17:00 uur kan men deelnemen aan de Vespers en aansluitend Lof, wat tot ongeveer 17:40 zal duren.

Aanmelden is niet nodig. Voor eventueel meer informatie: abdij@benedictusberg.nl .


Afwijkende getijden - 14 mei 2017

In de week van Hemelvaart zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 23 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
• Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur


Roepingenzondag, boodschap van mgr. Wiertz, bisschop van Roermond - 7 mei 2017

Broeders en zusters, God roept mensen en houdt nooit op dat te doen. Dat is ook de reden dat wij Hem hebben leren kennen en dat Hij een bepaalde plaats inneemt in ons leven. Voor veel mensen in onze streek geldt dat het geloof iets is, dat van kindsbeen af bij hen hoort of deel is van de cultuur. Toch blijft het ook in dat geval waar dat God roept... Meer


Preek 3e Zondag in de Paastijd - 30 april 2017

Dierbaren, Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is (Lc 24,18)? Deze vraag van Kleopas aan Jezus is enigszins begrijpelijk, als reactie op de vraag van de Heer: Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert (Lc 24,17)? ... Meer


Afwijkende getijden - 27 april 2017

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 2 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
• Op donderdag 4 mei Hoogfeest van de Kerkwijding van de abdijkerk (1968) is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur


Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2017

Ingaande op Witte Donderdag 13 april tot de Terts van Paasmaandag 17 april, zijn de gebedstijden aangepast. U klikt hier voor het overzicht. U bent van harte welkom!


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 02 april 2017

Dierbare Broeders en Zusters, Paus Benedictus herhaalde vaak dat Aan het begin van het christenzijn, niet een ethische beslissing staat of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met (…) een Persoon. (Deus Caritas Est), de Persoon van Jezus Christus, het mensgeworden Woord. Nu wij ons voorbereiden op Pasen, is het goed om voor onszelf, in de stilte van ons hart, de vraag te stellen: “Wie is Jezus voor mij?” en omgekeerd: “Wie ben ik voor Jezus?”... Meer


Vriendenbrief Pasen 2017 - 01 april 2017

Dierbare Oblaten en Vrienden, Elke Vriendenbrief roept wel reacties op. Dat is een bemoediging voor me. Zo was er iemand die mij na de brief van december 2016 schreef, dat hij graag wat meer zou lezen over de gewone dingen in de abdij, over onze bezigheden, onze ontspanning.... Meer


Website pagina's Vrienden van de Abdij beschikbaar - 28 maart 2017

Per vandaag zijn de pagina's van de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg beschikbaar. U vindt de informatie van en over de Vrienden onder het thema Geroepen (klik hier).


Preek 4e Zondag in de Vastentijd - 26 maart 2017

Dierbaren, Jezus. Jezus gaat. Jezus gaat voorbij. Maar Jezus gaat niet achteloos voorbij. Jezus ziet. Hij ziet iemand die niet ziet. Hij die van alle eeuwigheid alles ziet, ziet iemand die zelfs in de korte spanne van zijn tijdelijk bestaan nooit iets heeft gezien. Maar Jezus ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart (1 Sam 16,7)... Meer


Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 18 maart 2017

Ingaande op Witte Donderdag 13 april tot de Terts van Paasmaandag 17 april, zijn de gebedstijden aangepast. U klikt hier voor het overzicht. U bent van harte welkom!


Derde tafelgesprek op Zondag 19 maart - 16 maart 2016

Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken, die afgelopen jaren werden gehouden, is er komende Zondag weer een gelegenheid voor geïnteresseerden om verder te praten. De gesprekken vinden plaats op Zondag Laetare 19 maart 2016, na de Hoogmis tussen 11:15 en 12:00 uur. U bent van harte welkom!


Afwijkende getijden donderdag 30 maart - 13 maart 2017

In verband met Leatare/Halfvasten op Zondag 26 maart, zijn er op donderdag 30 maart aangepaste tijden:
De Noon om 13:30 uur ipv 14:00 en de Vespers om 18:00 uur ipv 17:00 uur.


Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 12 maart 2017

Veelgeliefden, op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd horen we over de gedaanteverandering van de Heer. Dat moet een schitterend schouwspel zijn geweest voor de drie getuigen, de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes.... Meer


Vastenboodschap mgr. Wiertz, bisschop van Roermond - 5 maart 2017

Broeders en zusters, De uitvinding van sociale media heeft een heel nieuwe betekenis gegeven aan het woord ‘delen’. Berichten, foto’s en filmpjes kunnen via internet met anderen ‘gedeeld’ worden. Op die manier kan een steeds groter wordende groep mensen kennis nemen van het bericht. We zouden kunnen zeggen dat ‘delen’ het nieuwe ‘vermenigvuldigen’ is geworden. Hoe vaker een bericht gedeeld wordt, hoe meer mensen het kunnen zien en lezen.... Meer


Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 26 februari a.s. - 20 februari 2017

Komende Zondag 26 februari is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 20 februari 2017

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 28 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vasten zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Preek 7e Zondag door het Jaar - 19 februari 2017

Dierbaren, Alles is van u (1 Kor 3,21-22). Misschien is uw eerste reactie: da’s heel mooi! Om u meteen daarop te realiseren: maar dat kan niet! Dat is te mooi om waar te zijn… Toch is het Gods Woord, en dus móét het waar zijn. En het ìs ook waar, alleen anders dan wij het op het eerste gehoor misschien hadden opgevat. Het misverstand komt voort uit ... Meer


Preek 5e Zondag door het Jaar - 5 februari 2017

Veelgeliefden, Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht der wereld (Jo. 8,12). Maar vandaag zegt Hij tegen zijn leerlingen, tegen ons: Gij zijt het licht der wereld.
Gij zijt het licht der wereld. Het beeld van het licht ontmoeten we zowel in het oude als het nieuwe testament regelmatig. ... Meer


Afwijkende getijden - 30 januari 2017

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 31 januari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
• Op donderdag Opdracht van de Heer in de tempel - Maria lichtmis, 2 februari is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur


Uitbreiding website - 24 januari 2017

Onder het thema Geroepen zijn een aantal nieuwe pagina's verschenen. Naar verwachting volgen binnenkort ook de informatiepagina's over de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg.


Preek 3e Zondag door het Jaar - 22 januari 2017

Dierbaren, Komt, volgt Mij (Mt 4,19). Die woorden hebben het leven van Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes totaal veranderd. Hun hart was er ten diepste door geraakt, en zij wisten: dit is het. Terstond lieten zij alles in de steek, en volgden Jezus. Jezus, die later zelf zou getuigen: Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten (Joh 8,12). ... Meer


Preek Feest Doop des Heren - 8 januari 2017

Veelgeliefden, God zelf heeft zich geopenbaard. Bij de Doop des Heren heeft de Drie-eenheid zich voor het eerst als Drie-Een gemanifesteerd: in de stem van de Vader, de afdaling van de Zoon en de nederdaling van de Geest.... Meer


Vriendenbrief Kerst 2016 - 16 december 2016

Dierbare Oblaten en Vrienden, Deze laatste maand van het jaar geeft ons veel reden tot dankbaarheid. Heel belangrijk voor ons als gelovigen natuurlijk, doordat wij het geheim van Jezus’ Menswording gaan vieren, een Godsgeschenk in de meest letterlijke zin... Meer