Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 26 februari a.s. - 20 februari 2017

Komende Zondag 26 februari is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 20 februari 2017

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 28 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vasten zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Preek 7e Zondag door het Jaar - 19 februari 2017

Dierbaren, Alles is van u (1 Kor 3,21-22). Misschien is uw eerste reactie: da’s heel mooi! Om u meteen daarop te realiseren: maar dat kan niet! Dat is te mooi om waar te zijn… Toch is het Gods Woord, en dus móét het waar zijn. En het ìs ook waar, alleen anders dan wij het op het eerste gehoor misschien hadden opgevat. Het misverstand komt voort uit ... Meer


Preek 5e Zondag door het Jaar - 5 februari 2017

Veelgeliefden, Jezus heeft gezegd: Ik ben het licht der wereld (Jo. 8,12). Maar vandaag zegt Hij tegen zijn leerlingen, tegen ons: Gij zijt het licht der wereld.
Gij zijt het licht der wereld. Het beeld van het licht ontmoeten we zowel in het oude als het nieuwe testament regelmatig. ... Meer


Afwijkende getijden - 30 januari 2017

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:

 • Op dinsdag 31 januari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur
 • Op donderdag Opdracht van de Heer in de tempel - Maria lichtmis, 2 februari is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur

 • Uitbreiding website - 24 januari 2017

  Onder het thema Geroepen zijn een aantal nieuwe pagina's verschenen. Naar verwachting volgen binnenkort ook de informatiepagina's over de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg.


  Preek 3e Zondag door het Jaar - 22 januari 2017

  Dierbaren, Komt, volgt Mij (Mt 4,19). Die woorden hebben het leven van Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes totaal veranderd. Hun hart was er ten diepste door geraakt, en zij wisten: dit is het. Terstond lieten zij alles in de steek, en volgden Jezus. Jezus, die later zelf zou getuigen: Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten (Joh 8,12). ... Meer


  Preek Feest Doop des Heren - 8 januari 2017

  Veelgeliefden, God zelf heeft zich geopenbaard. Bij de Doop des Heren heeft de Drie-eenheid zich voor het eerst als Drie-Een gemanifesteerd: in de stem van de Vader, de afdaling van de Zoon en de nederdaling van de Geest.... Meer


  Vriendenbrief Kerst 2016 - 16 december 2016

  Dierbare Oblaten en Vrienden, Deze laatste maand van het jaar geeft ons veel reden tot dankbaarheid. Heel belangrijk voor ons als gelovigen natuurlijk, doordat wij het geheim van Jezus’ Menswording gaan vieren, een Godsgeschenk in de meest letterlijke zin... Meer