Vriendendag 2017 - 27 maart 2017

Op zaterdag 9 september 2017 zal in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsvinden. De Vrienden zullen medio juni-juli een persoonlijke uitnodiging met het programma ontvangen.

Afgelopen jaar werd de Vriendendag gehouden met speciaal aandacht voor het gouden professiejubileum van V. Abt Ad Lenglet. Voor een fotoimpressie van de klikt u hier. Voor de voordracht van V. Abt klikt u hier.


Gesprekskring maart 2017 - 27 maart 2017

Op zondag 19 maart 2017 heeft er na de Hoogmis, rond het thema van de Veertigdagentijd, een gesprekskring plaatsgevonden voor en met de Vrienden.


"Tekens" - 27 maart 2017

"Tekens" is de titel van het in 2016 verschenen boek over leven en werk van fr. Leo Disch. Het boek is nog verkrijgbaar bij de portier van de Abdij of te bestellen via de abdijwinkel (zie hier voor de contactpagina van Sint Gregorius). Kosten: € 30,- en indien van toepassing verzendkosten (pakkettarief per januari 2017 € 6,50).